Smeyers G uit Zandhoven (Antwerpen): uw specialist voor grondbemaling en bronbemaling

Over Smeyers G in Antwerpen (Zandhoven)

G. Smeyers nv uit Zandhoven bij Antwerpen is een marktleider op de het gebied van de vakkundige uitvoering van grondbemaling en bronbemaling. Meer bepaald zijn wij gespecialiseerd in het oppompen van grondwater uit (toekomstige) bouwputten.

 

Hoewel wij sinds ons ontstaan al naam opbouwden in de sector van de openbare werken en industrie, zijn wij sinds 2005 uitgegroeid tot dé referentie voor grondbemalingswerken. Wij staan in de markt bekend als een leverancier van kwaliteitswerk en een betrouwbare partner. 

 

 

G. Smeyers, voor een grondige bemaling

Onze expertise en professionele aanpak maken dat wij in de afgelopen een sterke groei gekend hebben. Van een kleine, bescheiden regionale speler zijn wij uitgegroeid tot een toonaangevende onderneming die actief is doorheen heel België.

 

Wij hebben hard gewerkt om te staan waar we nu staan en de service te kunnen aanbieden die we nu aanbieden. We maken er dan ook geen geheim van dat het onze ambitie is het niveau van onze werken aan te houden en zelfs nog verder door te groeien. 

 

Dat onze inzet vruchten afwerpt valt op te maken uit onze totale bedrijfsomzet. Waar deze in 2004 nog 1.5 miljoen euro bedroeg, sloten wij het boekjaar 2008 af met een omzet van 4 miljoen.

 

Bedanking

Wij bedanken bij deze graag onze talrijke klanten voor het jarenlange vertrouwen dat ze in ons bedrijf hebben gesteld.

We doen er alles voor om de huidige succesvolle samenwerking ook in de nabije en verre toekomst verder te zetten.

 

Ook onze talrijke leveranciers verdienen een dankwoord. We wensen hen te bedanken voor de professionele ondersteuning en service die we steeds van hen ontvangen hebben.

Tenslotte mogen zeker onze eigen loyale medewerkers niet onvermeld blijven. Dankzij hun dagelijkse inzet en onmiskenbaar professionalisme is G. Smeyers NV uitgegroeid tot de succesvolle onderneming die het vandaag is.

 

Meer informatie nodig over grondwaterverlaging? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

LRM bvba
Bestuurder
René Lambrachts


Historiek

Het begon met een kleine bron

G. Smeyers kan bogen op een rijke historie. Voor het prille begin van het familiebedrijf gaan we terug naar 1929. In dat jaar start Frans Smeyers in Zandhoven een grondboorbedrijf, gespecialiseerd in het boren van waterwinningsputten.

Voor de eerste mijlpaal van het bedrijf maken we een sprong in de tijd.

In 1961 neemt Julius Smeyers, zoon van oprichter Frans, het bedrijf over.

In 1966 doet Gaston Smeyers, de zoon van Julius, op zijn beurt zijn in trede in het bedrijf. Voortaan luidt de bedrijfsnaam: 'Julius Smeyers & Zoon'. Naast het boren van waterwinningsputten diversifieert de onderneming zich steeds meer en meer in de richting van bronbemaling. Het bedrijf bouwt een stevige marktpositie op in de regio Antwerpen en omstreken.

Midden de jaren zestig volgen de eerste belangrijke raamcontracten in de petrochemische sector voornamelijk in het Antwerpse havengebied.

Dochteronderneming

In 1989 doopt Gaston Smeyers de bedrijfsnaam om in G. Smeyers nv.

In 1998 ziet G.S. Construct nv het levenslicht. Dit dochterbedrijf houdt zich bezig met de fabricage van pompen en machineonderdelen.

In 2002 bekomt G. Smeyers een erkenning in de ondercategorie G1 klasse 4.

Overname

Begin 2005 worden G. Smeyers en G.S. Construct overgenomen door de holdingmaatschappij "De Hoven" een 50/50 participatie tussen de managementvennootschap LRM, van dhr. René Lambrechts en de holdingmaatschappij Imasco van de familie Aertssen uit Stabroek.

Het bedrijf blijft echter veder opereren onder de naam G. Smeyers nv en de dagelijkse leiding van het bedrijf komt in handen van dhr. René Lambrechts. De focus van het bedrijf ligt van dan af voor 100 % op het uitvoeren van bronbemaling.

Het dochterbedrijf GS Construct wordt omgevormd tot een zusterbedrijf voor 100 % belast met het onderhoud van al het bemalingsmaterieel.

De firma G. Smeyers nv krijgt een vernieuwde dynamiek: er wordt volop geïnvesteerd in de aanschaf van een volledig nieuw en performant machinepark met bijhorende uitrusting. Met de regelmaat van de klok worden eveneens nieuwe medewerkers aangeworven die worden opgeleid in de uitvoering van het gespecialiseerde bemalingswerk.

De firma G. Smeyers nv is op vandaag uitgegroeid tot één van de belangrijkste marktspelers in België op het gebied van bronbemaling en heeft inmiddels ook zijn erkenning in ondercategorie G1 kunnen verhogen naar klasse 5.

G. Smeyers ziet de toekomst dan ook met bijzonder veel vertrouwen tegemoet.